Kohti mielen ja kehon harmoniaa musiikin ja binauraalisen ääni-ohjauksen avulla

Tahdistus Hemi-Sync äänitekniikalla

Robert a. Monroen kehittämä Hemi-Sync® ja Steven Halpernin käyttämä Aural-SyncTM  ovat ääniohjaustekniikoita (eng. binaural beat technology), jotka saavat aivot tuottamaan harmonisoituja aivoaaltoyhdistelmiä ja näin edesauttaa haluttujen erilaisten tietoisuuden tilojen saavuttamisessa.

Viereisissä kuvissa on tietokoneella analysoitu eri aivoaaltojen tehokkuuksia mitattuna EEG:llä. Vasemmalla on normaali, ei-harmonisoitu aivoaaltotaajuus-kuvio. Oikealla näkyy saman henkilön  harmonisoitu aivoaaltotaajuus-kuvio muutaman minuutin Hemi-Sync/Aural-Sync -musiikin kuuntelun jälkeen. Siitä voidaan havaita selvä kahden aivopuoliskon tahdistus.

Kun eri korviin johdetaan kahta toisistaan hiukan poikkeavaa taajuutta, syntyy uusi, näiden kahden taajuuden erotusta vastaava signaali, joka auttaa aivoja tahdistumaan tälle taajuusalueelle. Näin ääniohjaus auttaa aivoja pääsemään toivotulle aivoaaltoalueelle, kuten uneen, rentoutukseen, aktiiviseen luovaan tilaan tai meditatiivisiin tiloihin. Yhdistettynä tämä äänitekniikka sanallisiin vahvistuksiin ja/tai omaan intentioon on tutkimuksissa saatu merkittäviä tuloksia mm. terveydenhoidon, oppimisen ja tietoisuuden kehittämisen alueilla.

© Copyright SynerKi